Pro účely plnění povinností dle GDPR potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů. Bez něj se není možné přihlásit k odběru Skanzeníku, jelikož nemůžeme zpracovat Vaše osobní údaje.

Skanzeník zasíláme pouze příjemcům, kteří se k jeho odběru dobrovolně přihlásili. Po přihlášení k odběru Skanzeníku můžete očekávat jednou za 2 měsíce e-mail ze Země Keltů. Skanzeník vždy obsahuje kalendář nejbližších akcíi a přehled akcí uplynulých. Při registraci rovněž souhlasíte se zasíláním pozvánek na mimořádné akce.

Odhlásit se z odběru Skanzeníku můžete kdykoli pomocí odkazu uvedeného na konci každého e-mailu. Země Keltů bude ukládat data do chvíle, než zrušíte souhlas s odběrem Skanzeníku. Základem pro legální zpracování Vašich osobních dat je souhlas, který jste udělili.

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZA ÚČELEM ZASÍLÁNÍ SKANZENÍKU

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem Boii, z.s., pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři a to na dobu 10 let ode dne udělení souhlasu.

Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Všechny údaje uvedené v tomto formuláři budou shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb. a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány, maximálně však na dobu 10 let.

Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem, a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

Zemi Keltů podporuje

obr1 obr1 obr1 obr1 obr1 obr1 obr1